เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 นี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้,มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยทางกระทรวงฯเล็งเห็นว่า นักเรียนหยุดเรียน มากกว่า 1-2 เดือน เสนอให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนในทางใดทางหนึ่งไม่มากก็น้อย ซึ่งทางโรงเรียนได้รับข้อมูลและดำเนินการทันที โดยทางคุณครูทุกท่านได้ตั้งใจทำคลิป VDO การสอน เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมเบื้องต้นก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

ทางโรงเรียนได้ทราบปัญหาในอนาคต เช่น เรื่องของอุปกรณ์/อินเตอร์เน็ต/ความพร้อมของนักเรียน และความพร้อมของผู้ปกครอง สำหรับผู้ปกครองที่มีความกังวลใจในเรื่องของความพร้อมต่าง ๆ ทางโรงเรียนจะมีการสอนทบทวนให้กับนักเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดภาคเรียน

กำหนดการสอนออนไลน์ ทางโรงเรียนได้แจ้งที่เพจเฟสบุ๊คของกลุ่มเรียบร้อยแล้ว สามารถติดตามการเรียนการสอนได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

ในกรณีที่นักเรียน เรียนไม่ทัน สามารถเรียนซ้ำ หรือเรียนย้อนหลังได้ จะมีลิ้งค์สำหรับเรียนย้อนหลังที่เวปไซต์โรงเรียน (ที่นี่)

หมายเหตุ
โรงเรียนจะภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
ภาคเรียนที่ 2 เปิดเรียน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 16 เมษายน 2564
โดยโรงเรียนจะเรียนภาคเรียนที่ 1 และ 2 ต่อเนื่อง และเลื่อนเวลาการปิดเรียนภาคฤดูร้อน ((ปฏิทินตลอดปีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง))

ขออภัยในความไม่สะดวก


วิธีการเข้าระบบนักเรียน www.boonjit.ac.th/student

  1. Login เข้ารหัสประจำตัวนักเรียน เช่น 12345
  2. Password บัตรประชาชนของนักเรียน 13 หลัก เช่น 1234567891234

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กำหนดการรับหนังสือ : นร./ผู้ปกครอง สามารถดูวัน เวลา ที่จะมารับหนังสือได้ตามวันและเวลาที่แจ้ง
  2. เฟสบุ๊คกลุ่มเรียนออนไลน์ : นร./ผู้ปกครองสามารถ add เข้าร่วมกลุ่มประจำชั้นของนักเรียน และเรียนออนไลน์ โดยจะเริ่มสอนออนไลน์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00น. และติดตามตารางการสอนได้ ในเฟสบุ๊ค
  3. ไลน์กลุ่มครูประจำชั้น : นร./ผู้ปกครอง สามารถ แอดไลน์กลุ่มครูประจำชั้นได้โดยตรง


visited : View