การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

2021-05-28 13:57:03

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น  โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร   ในการประชุมคณะครูและบุคลากร ได้มีการชี้แจง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม  แนะนำครูบุคลากรท่านใหม่ และ มีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากร โดยร่วมกันอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึก แก่คณะครูที่เกิดในเดือนพฤษภาคม