เทศบาลนครแหลมฉบัง มาให้บริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันเชื้อฯ

2021-05-24 13:31:06

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ห่วงใยในสุขภาพนักเรียน และบุคลากร โดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง มาให้บริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่กระจายยุงลาย และพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค2019 ที่โรงเรียนบุญจิตวิทยา