การแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

2021-04-09 09:28:28

วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบรางวัลของที่ระลึก ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  การแข่งขันทักษะวิชาการประจำปีการศึกษา 2563 การแข่งขันทั้ง 8 กลุ่มสาระ มีการแข่งขันคัดลายมือ  คณิตคิดเร็ว  โครงการวิทยาศาตร์  การตอบคำถามภาษาอังกฤษ การประดิษฐ์