ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ป่าชายเลน แหลมฉบัง

2021-04-08 16:10:04

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4  ที่ป่าชายเลน แหลมฉบัง