ปัจฉิมนิเทศ ส่งศิษย์รักด้วยใจ จากความห่วงใยของคุณครู

2021-04-08 13:11:56

วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ  ส่งศิษย์รักด้วยใจ  จากความห่วงใยของคุณครู"  ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี  
 
ในปีการศึกษานี้ เต็มไปด้วยความรัก ความผูกพันของเราชาว "เขียว-เหลือง" ระหว่าง ครู-ศิษย์ พี่-น้อง เพื่อร่วมกันส่งทางให้ลูกศิษย์และพี่ๆ ขึ้นฝั่ง เพื่อเดินทางไปในเส้นทางชีวิตที่ต่างคนต่างเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพต่อไป
 
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมรักในสถาบันโดยน้องๆม.1-2 ได้ร่วมมือร่วมใจบูมเชียร์ส่งท้ายให้พี่ๆ ม.3   หลังจากเสร็จสิ้นน้องส่งพี่   ผู้อำนวยการ และคณะครูนำนักเรียน ม.3 ไหว้พระอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนก่อนจะจบจากโรงเรียนไป