กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

2021-02-15 15:41:51

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โดยจัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น
มีการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน การร่วมตอบคำถามชิงรางวัล แจกซองอั่งเปาเงินขวัญถุง และการตอบคำถามโดยใช้ทักษะภาษาจีน คุณครูเปรมวดี บุญกลางศรี ผู้รับผิดชอบกิจกรรม