โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมบุคลากรประจำเดือน

2021-02-02 13:46:32

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมีโดยมี นางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะครูและบุคลากร ได้มีการชี้แจง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ได้มีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากร โดยร่วมกันอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึก แก่คณะครูที่เกิดในเดือนมกราคม 2564