มาตราการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-01-13 16:58:05

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครแหลมฉบัง   โดยนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน มีนโยบายมาตราการป้องกันการติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  มีการให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียน ตามอาคาร สถานที่ ห้องเรียน และห้องประกอบการต่าง  ตามมาตราการ เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามมาตราฐานกระทรวงสาธารณสุข