แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

2020-12-21 16:16:00


วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชนครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและการงานอาชีพ
 
โดยมีการแข่งขันทักษะ ทางด้านวิชาการต่างๆดังนี้  
- การประกวดแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม
- การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม
- การประกวดแข่งขันมารยาทไทย
- การประกวดการประดิษฐ์ของใช้

สามารถโหลดรูปได้จาก link  

https://drive.google.com/drive/folders/1zaoLZfM_qsoWTrkqD_sEvCvC7fTs4bJI?usp=sharing