ประดับอินธนูลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา63

2020-12-21 16:14:46

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา จัดทำพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยมี นางลัดดาวัลย์ สืบจากเทียม รองผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนบุญจิตวิทยา เป็นประธาน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่