เข้าร่วมกิจกรรมบวชศีลจาริณี ณ วัดมโนรม

2020-12-21 16:14:23

วันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมบวชศีลจาริณี ณ วัดมโนรม