เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตรวจสุขอนามัย

2020-09-23 14:11:27

วันที่11 ,16, 17 กันยายน 2563  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตรวจสุขอนามัย  วัดสายตา ชั้นประถมปีที่1-4 และ  ฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 และ 6