ข่าวประชาสัมพันธ์

" โรงเรียนบุญจิตวิทยา เน้นการเรียนและกิจกรรมเป็นสำคัญควบคู่กันไป เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้รอบด้าน "

วันปิยมหาราช

2020-10-27 15:54:34

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทงพระประชวรและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

อ่านต่อ..

กิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลก

2020-09-23 15:07:10

วันที่ 21 กันยายน 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ร่วมกิจกรรมอ่านสารสันติภาพโลกและร่วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที

อ่านต่อ..

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตรวจสุขอนามัย

2020-09-23 14:11:27

วันที่11 ,16, 17 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตรวจสุขอนามัย วัดสายตา

อ่านต่อ..

โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

2020-09-17 15:59:36

โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมโครงการ โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สาธารณสุข เทศบาลนครแหลมฉบัง

อ่านต่อ..

ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนสิงหาคม 2563

2020-09-01 15:04:49

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานฯ

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

2020-09-01 10:55:00

โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์วันที่ ๑๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563

2020-08-01 14:09:18

กิจกรรมวันไหว้ครูของทางแผนกปฐมวัยในวันที่23-24ก.ค.2563

อ่านต่อ..

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563

2020-07-23 16:01:39

วันที่ 23 และ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563 วิถีนิวนอมอล “New Normal” โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ่านต่อ..

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2020-07-09 10:17:59

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

อ่านต่อ..

วันเข้าพรรษา

2020-07-08 00:14:41

เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น

อ่านต่อ..

วันอาสาฬหบูชา

2020-07-08 00:10:40

เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8

อ่านต่อ..

เปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-08 00:06:36

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้มีการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีมาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า-2019 (covid-19)

อ่านต่อ..

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

2020-03-10 13:35:47

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2

อ่านต่อ..

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

2020-03-10 13:09:40

วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2

2020-03-05 13:34:05

วันที่ 26 กุมภาพพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

อ่านต่อ..

การตรวจคัดกรองและประชาสัมพันธ์ ป้องกันไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

2020-03-03 11:50:41

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้ โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อที่จะป้องกันฯ

อ่านต่อ..

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

2020-03-02 11:51:02

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

2020-02-26 15:36:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1

2020-02-26 15:29:08

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ทุ่งสุขลา ศรีราชา ชลบุรี

อ่านต่อ..

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2020-02-26 14:48:19

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4

2020-02-26 10:50:12

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 ศาลเจ้านาจาฯ อ่างศิลา ชลบุรี

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2

2020-02-26 10:02:44

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563ในนักเรียนระดับมัธยมฯตอนต้นชั้นปีที่ 2 ท่องเที่ยววิถีไทย พักใจที่บางละมุง ชุมชนตะเคียนเตี้ย

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1

2020-02-25 16:32:22

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ในกิจกรรมทัศนศึกษาปี 2563 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 1 ท่องเที่ยววิถีไทย

อ่านต่อ..

ครูดีเด่นปี 2562

2020-02-25 15:03:33

ครูดีเด่นปี 2562

อ่านต่อ..

กิจกรรม English Camp แผนกปฐมวัย

2020-02-25 12:11:44

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรม English Camp แผนกปฐมวัย ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

2020-02-17 12:29:32

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ วัดแสนสุขวิสุทธิวราราม

อ่านต่อ..

กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมถมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3

2020-02-17 11:24:43

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมถมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ณ EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE (E-TECH)

อ่านต่อ..

ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม 2563

2020-02-17 10:41:57

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ

อ่านต่อ..


Page 1 | 2 | 3 > Last(39) next >