ข่าวประชาสัมพันธ์

" โรงเรียนบุญจิตวิทยา เน้นการเรียนและกิจกรรมเป็นสำคัญควบคู่กันไป เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้รอบด้าน "

วันภาษาไทยแห่งชาติ

2021-07-27 23:57:30

ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง "ปัญหาการใช้คำไทย"

อ่านต่อ..

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

2021-07-23 21:21:51

28 กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านต่อ..

วันเข้าพรรษา

2021-07-19 16:30:11

วันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้

อ่านต่อ..

วันอาสาฬหบูชา

2021-07-19 14:23:29

วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

อ่านต่อ..

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้จัดในรูปแบบการเรียน Online และ On Hand

2021-07-07 10:26:01

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้จัดการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนได้จัดในรูปแบบ Online และ On Hand

อ่านต่อ..

วันต่อต้านยาเสพติด

2021-06-24 13:43:44

26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติด เนื่องจากปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยมหันต์ต่อมนุษยชาติทั่วโลก เพราะไม่เพียงแต่ยังบั่นทอนสุขภาพเท่านั้น

อ่านต่อ..

วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก

2021-06-23 15:49:29

วันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ่านต่อ..

วันครูแห่งชาติ

2021-06-16 15:15:33

วันครูแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ: Teacher’s Day) เป็นวันสำคัญสำหรับระลึกถึงความสำคัญของวันครู

อ่านต่อ..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2021-06-02 14:35:28

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อ่านต่อ..

วันงดสูบบุหรี่โลก

2021-05-28 16:18:51

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วันงดสูบบุหรี่โลก โดยเริ่มมีการจัดงานตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ

อ่านต่อ..

วันวิสาขบูชา

2021-05-28 16:12:42

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

อ่านต่อ..

การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอาคารเรียน

2021-05-28 16:03:58

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา เห็นถึงความสำคัญเร่งด่วนจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้

อ่านต่อ..

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

2021-05-28 13:57:03

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมฯ

อ่านต่อ..

การทำผ้ามัดย้อม

2021-05-24 16:04:10

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 คุณจิตตรา ตามรักษา มาให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปี่ที่ 2 เรื่องการทำผ้ามัดย้อม

อ่านต่อ..

เทศบาลนครแหลมฉบัง มาให้บริการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันเชื้อฯ

2021-05-24 13:31:06

วันที่ 20 พฤษภาคม 64 โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ห่วงใยในสุขภาพนักเรียนและบุคลากร ทำการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันการแพร่กระจายฯ

อ่านต่อ..

วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖

2021-04-09 14:48:40

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ของทุกปี มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๖

อ่านต่อ..

วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

2021-04-09 14:44:02

วันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี

อ่านต่อ..

กิจกรรมสภานักเรียนปีการศึกษา 2563

2021-04-09 14:32:47

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนและนักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งคณะครูผู้บริหาร

อ่านต่อ..

วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2021-04-09 14:21:00

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ..

การแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2563

2021-04-09 09:28:28

วันที่ 1 เมษายน 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบรางวัลของที่ระลึก ในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ป่าชายเลน แหลมฉบัง

2021-04-08 16:10:04

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 4 ที่ป่าชายเลน แหลมฉบัง

อ่านต่อ..

ปัจฉิมนิเทศ ส่งศิษย์รักด้วยใจ จากความห่วงใยของคุณครู

2021-04-08 13:11:56

วันที่ 7 เมษายน 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ส่งศิษย์รักด้วยใจ จากความห่วงใยของคุณครู" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษา

อ่านต่อ..

การทำลูกชุบ

2021-04-08 13:11:11

วันที่ 29 มีนาคม 2564 คุณพัชรี สมบูรณ์ มาให้ความรู้การทำลูกชุบ นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 3

อ่านต่อ..

ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

2021-04-08 13:10:36

วันที 31 มีนาคม 2564 ทัศนศึกษาประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ร้านเจ๊ตี๊ดแหลมฉบัง 56 หมู่ 3 ทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

อ่านต่อ..

ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนมีนาคม 2564

2021-04-08 13:10:04

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม

อ่านต่อ..

ทัศนศึกษาประถมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5 ที่ประมงเรือเล็กนาเกลือ

2021-04-08 11:46:14

วันที่ 30 มีนาคม 2564 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 5 ที่ประมงเรือเล็กนาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

อ่านต่อ..

นักเรียนดีศรีบุญจิต 2563

2021-04-08 11:43:00

วันที่ 29 มีนาคม 64 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบของที่ระลึกกิจกรรมนักเรียนดีศรีบุญจิต2563 โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ..

ทัศนศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ประมงเรือเล็กนาเกลือ

2021-04-07 17:12:36

วันที่ 29 มีนาคม 2564 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 2 ที่ประมงเรือเล็กนาเกลือ บางละมุง ชลบุรี

อ่านต่อ..


Page 1 | 2 | 3 > Last(41) next >