ปฏิทินการศึกษา

นักเรียนสามารถดูปฏิทินการศึกษา แสดงวันหยุด วันสำคัญและวันจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้จากที่นี่

เดือนกันยายน 2563
1 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
1-5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
26 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน
29-30 Cleaning day
เดือนตุลาคม 2563
1 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
3 วันออกพรรษา
13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
23 วันปิยะมหาราช / ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
30 กิจกรรมวันลอยกระทง / Cleaning day
31 วันลอยกระทง / Cleaning day
เดือนพฤศจิกายน 2563
2 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
9-14 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
14 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
21 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2563
21 ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน
25 วันคล้ายวันสวรรคต ร.6 / วันประถมศึกษา
28 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม 2563
1 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563
5 วันพ่อแห่งชาติ
10 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ
11 - 13 หยุดเรียนชดเชยตามมติ ครม.
14 - 18 แข่งขันทักษะวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
24 Cleanning Days
25 กิจกรรมคริสมาสต์ / ส่งท้ายปีเก่า
26 - 31 หยุดเรียนวันสิ้นปี / ต้อนรับวันขึ้นปีใหม่
เดือนมกราคม 2564
1 - 3 หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่
8กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11 - 15ทัศนศึกษาระดับประถม 1-6
16หยุดวันครู
18 - 22ทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1-3
20 - 22กีฬาสีภายในระดับประถม - มัธยม
30กีฬาสีภายในระดับอนุบาล
เดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 - 5 ทัศนศึกษาระดับมัธยม
8 หยุดวันมาฆบูชา
10 - 12 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น
15 ประกาศผลสอบกลางภาคออนไลน์
20 กิจกรรมวอล์คแรลลี่อนุบาล 2-3
เดือนมีนาคม 2564
1-31 เข้าค่ายลูกเสือระดับชั้น ป.1 - ม.3
8-12 สอบ RT ป.1
13 สอบ O-NET ม.3
14 สอบ O-NET ป.6
24 สอบ NT ป.3