ปฏิทินการศึกษา

นักเรียนสามารถดูปฏิทินการศึกษา แสดงวันหยุด วันสำคัญและวันจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนได้จากที่นี่

เดือนกันยายน 2563
1 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
1-5 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
26 ประชุมครูประจำเดือนกันยายน
29-30 Cleaning day
เดือนตุลาคม 2563
1 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
3 วันออกพรรษา
13 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
23 วันปิยะมหาราช / ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม
30 กิจกรรมวันลอยกระทง / Cleaning day
31 วันลอยกระทง / Cleaning day
เดือนพฤศจิกายน 2563
2 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง
9-14 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
14 ปิดภาคเรียนที่ 1/2563
21 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2563
21 ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน
25 วันคล้ายวันสวรรคต ร.6 / วันประถมศึกษา
28 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน