หมักแก๊สชีวภาำพจากเศษอาหารภายในโรงเรียน

โรงเีรียนบุญจิตวิทยาไำด้เริ่มดำเนินการหมักแก๊สชีวภาำพจากเศษอาหารภายในโรงเรียนตั่งแต่เดือนธันวาคม 2555 นี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู นักเรียนภานในและนอกโรงเรียน รวมถึงบุคลต่างๆในชุมชน

Last Update : 2012-12-24 15:43:44

visited : View