ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น  โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร   ในการประชุมคณะครูและบุคลากร ได้มีการชี้แจง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม มอบใบประกาศแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนมาอย่างยาวนาน   แนะนำครูบุคลากรท่านใหม่ และ มีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากร โดยร่วมกันอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึก แก่คณะครูที่เกิดในเดือนมกราคม
Last Update : 2020-02-17 10:41:57

visited : View