กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าวัดฟังธรรม เจริญสติและเวียนเทียน ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ที่ สำนักสงฆ์เขาพระครู  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 

Last Update : 2020-02-11 14:17:30

visited : View