วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ โดยนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นฯประธานเปิดงาน  ซึ่งมีกิจกรรมแจกของขวัญวันเด็กและร่วมเล่นเกม ลุ้นรับของรางวัล สนุกกับการแสดงจากนักเรียน   คำขวัญวันเด็ก 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"

Last Update : 2020-01-15 15:32:09

visited : View