ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะครูและบุคลากร ได้มีการชี้แจง ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม ได้มีกิจกรรมสร้างขวัญกำลังแก่บุคลากร โดยร่วมกันอวยพรวันเกิดและมอบของที่ระลึก แก่คณะครูที่เกิดในเดือนธันวาคม 2562

Last Update : 2020-01-13 10:09:17

visited : View