พิธีประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา จัดทำพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นางลัดดาวัลย์ สืบจากเทียม รองผู้อำนวยการค่ายลูกเสือโรงเรียนบุญจิตวิทยา เป็นประธาน พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีการนี้

Last Update : 2019-12-27 11:43:11

visited : View