การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา แผนกปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา ครั้งที่ 18
ณ สนามสิรินธร โรงเรียนอัญสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าแผนกปฐมวัยและคณะครูปฐมวัย เป็นครูผู้ฝึกสอนและนำนักกีฬาระดับปฐมวัย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน และร่วมการแข่งขันกีฬา
Last Update : 2019-12-26 22:49:36

visited : View