5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันพุธที่  4  ธันวาคม 2562 นางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้นำคณะครู นักเรียน ตัวแทนสมาคมครูผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่า โรงเรียนบุญจิตวิทยา นำข้าวสาร  อาหารแห้ง  และน้ำดื่ม ที่ได้รับความร่วมมือจากการบริจาค ไปมอบให้กับสถานสงเคราะห์ บ้านการุณยเวศน์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เพื่อให้เด็กได้รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น และมีจิตสาธารณะ  และเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ได้มีตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งยังเป็น   ณ สวนสุขภาพเทศบาลนครแหลมฉบัง

Last Update : 2019-12-26 22:13:23

visited : View