กิจกรรมวันเอดส์โลก

วันที่ 1 ธันวาคม 2562  โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก โดยมีการประกวดคำขวัญ   ประกวดเรียงความ การแสดงละครและการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด

Last Update : 2019-12-26 21:17:08

visited : View