กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

เนื่องในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวันเอดส์โลก โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้จัดกิจกรรมและการรณรงค์วันเอดส์โลก  โดยมีการแจกเอกสารแผ่นพับ เอกสารความรู้และการป้องกันโรคเอดส์ และมีการแต่งตัวแฟนซีร่วมรณรงค์วันเอดส์โลก

https://www.facebook.com/pg/BoonjitWittaya/photos/?tab=album&album_id=874012709663048&__tn__=-UC-R

Last Update : 2019-12-02 15:02:42

visited : View