เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับประถม-มัธยม

เมื่อวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนระดับปฐมวัย " เขียว-เหลือง เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีการจัดเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑาประเภทต่าง ประกวดกองเชียร์ และการแข่งขันกีฬาในกลุ่มผู้ปกครอง สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา " เขียว-เหลือง เกมส์" ก็เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกาย และความสนุกสนานเพลิดเพลิน ฯลฯ

รูปกิจกรรม 

https://www.facebook.com/BoonjitWittaya/photos/a.862805167450469/862812000783119/?type=3&theater

https://www.facebook.com/BoonjitWittaya/photos/a.863550470709272/863550577375928/?type=3&theater
 

Last Update : 2019-11-20 14:32:09

visited : View