เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนระดับปฐมวัย  " เขียว-เหลือง เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมี นางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมีการจัดเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกรีฑาประเภทต่าง ประกวดกองเชียร์  และการแข่งขันกีฬาในกลุ่มผู้ปกครอง  สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬา  " เขียว-เหลือง เกมส์"  ก็เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกาย และความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ฯลฯ

 

 

https://www.facebook.com/pg/BoonjitWittaya/photos/?tab=album&album_id=857617001302619
 

Last Update : 2019-11-13 13:11:00

visited : View