กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19

กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19
 
        วันที่ 14 - 15 กันยายน 2562  โรงเรียนบุญจิตวิทยา แผนกปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 19 ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา โดยมีนางสาวพิมพร  บุตตะและคณะครูปฐมวัย เป็นครูฝึกสอนและนำนักกีฬาระดับปฐมวัย เข้าร่วมการแข่งขัน ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางชวาลา  กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันและให้กำลังใจแก่นักกีฬาอนุบาลพร้อมกับผู้ปกครอง  ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาอนุบาล มีดังต่อไปนี้
 
1. วิ่งสามขา หญิง รางวัลเหรียญเงิน 
2. วิ่งผลัด 4*30 เมตร หญิง รางวัลเหรียญทอง  
3. วิ่งกระสอบ 4*30 เมตร ชาย รางวัลเหรียญทองแดง
4. วิ่งผลัด 8*30 เมตร หญิง รางวัลเหรียญทอง
5. วิ่งผลัด 8*30 เมตร ชาย รางวัลเหรียญทองแดง 
Last Update : 2019-09-17 14:24:33

visited : View