ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และคุณครูประจำชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่การท่าเรือปลมฉบังเพื่อดูประวัติความเป็นมาของการท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ

Last Update : 2019-09-13 10:53:29

visited : View