กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้  ระดับปฐมวัย

กิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
ทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2562
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาที่ดีทั้ง 4 ด้าน
Last Update : 2019-09-13 06:05:35

visited : View