กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ

6ก.ย.62 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.แหลมฉบังให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่นักเรียนหน้าเสาธง และฉีดวัคซีนนักเรียน ป.1 และป.6

Last Update : 2019-09-09 16:10:04

visited : View