กิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียนในวันที่ 8 ส.ค.2562 โดยมีท่านประธานในพิธีท่านผู้อำนวยการชวาลา กันทอง มีเป็นเกียรติร่วมงานในพิธี โดยมีการจัดกิจกรรมการตอบคำถามอาเซียน การโบกธง ของนักเรียนที่จัดทำขึ้นมาเองและการประกวดชุดประจำชาติอาเซียนของคุณครูและนักเรียนแต่ละห้องเรียน

Last Update : 2019-09-09 15:42:29

visited : View