อบรมโครงการเด็กอ้วนวัยเรียนสูงดี สมส่วน

วันที่23. ส.ค.62 และ27 ส.ค.62. นักเรียนป.4-6 เข้าร่วมอบรมโครงการเด็กอ้วนวัยเรียนสูงดี สมส่วน จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อเตรียมความพร้อมด้านงานโภชนาการและงานอนามัยนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

Last Update : 2019-08-30 16:08:29

visited : View