เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับประถม-มัธยม

Last Update : 2019-11-20 14:32:09

เมื่อวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนระดับปฐมวัย "เขียว-เหลือง เกมส์" ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการอ่านต่อ...
 
เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับปฐมวัย

Last Update : 2019-11-13 13:11:00

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนระดับปฐมวัย " เขียว-เหลือง เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562อ่านต่อ...
 
โปรเจคอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4

Last Update : 2019-09-13 10:56:00

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4แสดงผลงานด้านโปรเจคอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Last Update : 2019-09-13 10:53:29

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่การท่าเรือแหลมฉบังอ่านต่อ...
 
Open House

Last Update : 2019-09-09 16:35:58

กิจกรรมOpen Houseอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาป.1

Last Update : 2019-09-09 16:19:01

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านต่อ...
 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ

Last Update : 2019-09-09 16:10:04

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบังมาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.2

Last Update : 2019-09-09 16:03:41

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2เข้าร่มกิจกรรมทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.3

Last Update : 2019-09-09 16:00:47

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.1

Last Update : 2019-09-09 15:55:26

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล1อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันอาเซียน

Last Update : 2019-09-09 15:42:29

โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียนอ่านต่อ...
 
อบรมโครงการเด็กอ้วนวัยเรียนสูงดี สมส่วน

Last Update : 2019-08-30 16:08:29

วันที่23. ส.ค.62 และ27 ส.ค.62. นักเรียนป.4-6 เข้าร่วมอบรมโครงการเด็กอ้วนวัยเรียนสูงดี สมส่วนอ่านต่อ...
 
นิเทศทันตกรรม ครั้งที่1

Last Update : 2019-08-30 16:05:52

วันที่ 19 ส.ค.62 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแหลมฉบังมาร่วมการนิเทศอ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

Last Update : 2019-08-20 14:58:52

วันที่16สิงหาคม2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์อ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

Last Update : 2019-08-20 14:54:21

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่านต่อ...
 
กิจกรรมศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

Last Update : 2019-08-15 09:06:44

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ศึกษาทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพาอ่านต่อ...
 
มอบกระเช้าวันแม่

Last Update : 2019-08-13 10:27:40

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม โรงเรียนบุญจิตนำกระเช้าไปมอบให้กับโรงพยาบาลอ่านต่อ...
 
กิจกรรม safety first

Last Update : 2019-08-13 10:18:42

กิจกรรมsafety firstอ่านต่อ...
 
ประชุมประจำเดือน

Last Update : 2019-08-13 10:00:22

ประชุมประจำเดือน ก.ค.2562อ่านต่อ...
 
กิจกรรมคนทำคนดู

Last Update : 2019-08-13 09:54:59

โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมการแสดงละครคนทำคนดูอ่านต่อ...
 
 
Page 1 | 2 | 3 > Last(53) next >


visited : View