• 1 ปัจฉิมนิเทศ ด้วยรักและผูกพัน 2562
  • 1 มอบเกียรติบัตรลูกเสือจราจร 2562
  • 1 มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 2562
  • 1 พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 2562
  • 1 พิธีมอบเกียรติบัตรงานสร้างเสริมมารยาทและอัตลักษณ์โรงเรียนดีเด่น
  • 1 ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยระดับชั้นอนุบาล (การเคลื่อนย้ายไปจุดรวมพล)2562
  • 1 กิจกรรม Safety First นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
  • 1 รับโล่รางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ ประจำปี 2562

ปัจฉิมนิเทศ ด้วยรักและผูกพัน 2562

Last Update : 2019-03-06 15:04:03

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม "ปัจฉิมนิเทศ ด้วยรักและผูกพัน 2562" ให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ...
 
มอบเกียรติบัตรลูกเสือจราจร 2562

Last Update : 2019-03-06 14:35:04

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือจราจรโรงเรียนบุญจิตวิทยาในปีการศึกษานี้ โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่านต่อ...
 
มอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 2562

Last Update : 2019-03-06 14:24:46

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรสภานักเรียน 2562 โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการ และคณะครู เป็นผู้ให้เกียรติอ่านต่อ...
 
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย 2562

Last Update : 2019-03-05 14:33:10

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม " พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย " ให้แก่นักเรียนในระดับปฐมวัย ที่จบการศึกษาปี 2561-2562อ่านต่อ...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรงานสร้างเสริมมารยาทและอัตลักษณ์โรงเรียนดีเด่น

Last Update : 2019-02-27 14:40:44

พิธีมอบเกียรติบัตรงานสร้างเสริมมารยาทและอัตลักษณ์โรงเรียนดีเด่นและกิจกรรมบันทึกความดี นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นอ่านต่อ...
 
ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยระดับชั้นอนุบาล (การเคลื่อนย้ายไปจุดรวมพล)2562

Last Update : 2019-02-27 13:54:27

ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยระดับชั้นอนุบาล (การเคลื่อนย้ายไปจุดรวมพล)2562อ่านต่อ...
 
กิจกรรม Safety First นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

Last Update : 2019-02-27 13:20:39

กิจกรรม Safety First นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอ่านต่อ...
 
รับโล่รางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ ประจำปี 2562

Last Update : 2019-02-27 11:21:42

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่นและครูดีในดวงใจ อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2562

Last Update : 2019-02-22 09:19:13

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน คณะครู นักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา ที่วัดมโนรมอ่านต่อ...
 
BJ Healthy Family Day 2019 (Walk Rally 6)

Last Update : 2019-02-21 15:54:10

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา จัดกิจกรรม Walk Rally ครั้งที่ 6 ในนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 
visited : View