• 1 โปรเจคอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4
  • 1 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
  • 1 Open House
  • 1 ทัศนศึกษาป.1
  • 1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
  • 1 ทัศนศึกษาอ.2
  • 1 ทัศนศึกษาอ.3
  • 1 ทัศนศึกษาอ.1โปรเจคอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4

Last Update : 2019-09-13 10:56:00

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4แสดงผลงานด้านโปรเจคอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Last Update : 2019-09-13 10:53:29

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่การท่าเรือแหลมฉบังอ่านต่อ...
 
Open House

Last Update : 2019-09-09 16:35:58

กิจกรรมOpen Houseอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาป.1

Last Update : 2019-09-09 16:19:01

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านต่อ...
 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ

Last Update : 2019-09-09 16:10:04

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบังมาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.2

Last Update : 2019-09-09 16:03:41

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2เข้าร่มกิจกรรมทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.3

Last Update : 2019-09-09 16:00:47

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.1

Last Update : 2019-09-09 15:55:26

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล1อ่านต่อ...
 
กิจกรรมวันอาเซียน

Last Update : 2019-09-09 15:42:29

โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดกิจกรรมวันอาเซียนอ่านต่อ...
 
อบรมโครงการเด็กอ้วนวัยเรียนสูงดี สมส่วน

Last Update : 2019-08-30 16:08:29

วันที่23. ส.ค.62 และ27 ส.ค.62. นักเรียนป.4-6 เข้าร่วมอบรมโครงการเด็กอ้วนวัยเรียนสูงดี สมส่วนอ่านต่อ...
 
visited : View