• 1 เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับประถม-มัธยม
  • 1 เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับปฐมวัย
  • 1 โปรเจคอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4
  • 1 ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
  • 1 Open House
  • 1 ทัศนศึกษาป.1
  • 1 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ
  • 1 ทัศนศึกษาอ.2เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับประถม-มัธยม

Last Update : 2019-11-20 14:32:09

เมื่อวันที่ 14 และ 15 พฤศจิกายน 2562ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนระดับปฐมวัย "เขียว-เหลือง เกมส์" ปีการศึกษา 2562 โดยมีนางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการอ่านต่อ...
 
เขียว-เหลือง เกมส์ 2562 ระดับปฐมวัย

Last Update : 2019-11-13 13:11:00

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในนักเรียนระดับปฐมวัย " เขียว-เหลือง เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562อ่านต่อ...
 
โปรเจคอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4

Last Update : 2019-09-13 10:56:00

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่4แสดงผลงานด้านโปรเจคอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

Last Update : 2019-09-13 10:53:29

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เข้าร่วมทัศนศึกษาดูงานที่การท่าเรือแหลมฉบังอ่านต่อ...
 
Open House

Last Update : 2019-09-09 16:35:58

กิจกรรมOpen Houseอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาป.1

Last Update : 2019-09-09 16:19:01

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านต่อ...
 
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ

Last Update : 2019-09-09 16:10:04

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแหลมฉบังมาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่ออ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.2

Last Update : 2019-09-09 16:03:41

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล2เข้าร่มกิจกรรมทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.3

Last Update : 2019-09-09 16:00:47

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล3 เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาอ่านต่อ...
 
ทัศนศึกษาอ.1

Last Update : 2019-09-09 15:55:26

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล1อ่านต่อ...
 
visited : View