• 1 กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5
  • 1 กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมถมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3
  • 1 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม 2563
  • 1 วันมาฆบูชา
  • 1 กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
  • 1 การแข่งขันฟุตบอลยูธคัพ ครั้งที่ 5
  • 1 วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
  • 1 ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนธันวาคม 2562กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5

Last Update : 2020-02-17 12:29:32

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ วัดแสนสุขวิสุทธิวรารามอ่านต่อ...
 
กิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมถมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3

Last Update : 2020-02-17 11:24:43

โรงเรียนบุญจิตวิทยาได้มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมทัศนศึกษาปี2563 นักเรียนระดับมัธยมถมศึกษาตอนต้นชั้นปีที่ 3 ณ EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE (E-TECH) อ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนมกราคม 2563

Last Update : 2020-02-17 10:41:57

วันที่ 29 มกราคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี นางชวาลา กันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการฯอ่านต่อ...
 
วันมาฆบูชา

Last Update : 2020-02-11 16:21:18

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งในช่วงเช้า ฟังธรรมเพื่อเจริญสติ อ่านต่อ...
 
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

Last Update : 2020-02-11 14:17:30

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าวัดฟังธรรม เจริญสติและเวียนเทียน ทำกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา อ่านต่อ...
 
การแข่งขันฟุตบอลยูธคัพ ครั้งที่ 5

Last Update : 2020-01-15 15:49:31

โรงเรียนบุญจิตวิทยาเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลยูธคัพ ครั้งที่ 5 ปี 2563 รุ่นอายุ 12 ปี ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง อ่านต่อ...
 
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563

Last Update : 2020-01-15 15:32:09

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนบุญจิตวิทยาร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน จัดงานเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติอ่านต่อ...
 
ประชุมบุคลากรทางการศึกษาเดือนธันวาคม 2562

Last Update : 2020-01-13 10:09:17

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจัดการประชุมประจำเดือนขึ้น โดยมี ดร.จักรกฤช กันทอง ผู้รับใบอนุญาตฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอ่านต่อ...
 
OPEN HOUSE & MERRY CHRISTMAS 2019

Last Update : 2019-12-27 16:21:05

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยา โดยทางฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรม OPEN HOUSE & MERRY CHRISTMAS เพื่อเป็นการแสดงผลงานจากการจัดการเรียนการสอน อ่านต่อ...
 
พิธีประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

Last Update : 2019-12-27 11:43:11

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบุญจิตวิทยาฝ่ายมัธยมศึกษา จัดทำพิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
 
visited : View